Kiedy wreszcie nasz region przetnie nowoczesna infrastruktura?