Państwo i Samorząd

Państwo troszczące się o społeczności lokalne

panstwo i samorzad1. Solidarność na linii państwo – samorząd to konieczność, a nie fikcja.

Konieczna jest zmiana rządowej dotychczasowej polityki rozwoju kraju. Lokomotywami rozwoju powinny być wszystkie samorządy, a nie tylko wybrane miasta wojewódzkie. Uwaga i pomoc państwa powinna zostać skierowana na Polskę lokalną. Przykładem zaburzonego systemu współpracy na takiej linii jest m.in. finansowanie zadań zleconych przez państwo. Dziś samorządy muszą finansować zadania, na które nie dostają wystarczających środków. Jako prezydent jednego z większych miast w Polsce sam nieraz tego doświadczałem np. w zakresie edukacji czy zdrowia. Należy przywrócić równowagę i sprawiedliwość w finansowaniu zlecanych zadań, aby samorządy mogły zajmować się tym do czego zostały powołane: dbaniem o dobro społeczności lokalnej! Sprawiedliwe odciążenia samorządów będzie pobudzało działalność inwestycyjną i rozwój. Prawo i Sprawiedliwość proponuje wyrównanie niesprawiedliwego podziału pieniędzy poprzez zwiększenie udziału samorządów z wpływów z podatków PIT i CIT. To uwolni większe pieniądze w samorządach i pozwoli inwestować w rozwój.

2. Lokalne Centra Rozwoju szansą na pobudzanie działalności inwestycyjnej.

Każde miejsce w samorządowej Polsce, większe lub mniejsze, powinno stać się „Lokalnym Centrum Rozwoju”, współdziałając z innymi organizacjami na rzecz m.in. pozyskiwania inwestorów. Prawo i Sprawiedliwość proponuje także wyznaczenie strategicznych branż przemysłowych dla każdego obszaru Polski: od małych wsi, po duże miasta.