Zdrowie

Z troską o zdrowie każdego człowieka

zdrowie1. Tak dla publicznej służby zdrowia.

Kwoty przekazywane przez rząd na leczenie są dziś głównym problem szpitali i placówek zdrowia. Samorządy zmuszane są do likwidacji publicznych placówek i szukania rozwiązań problemów finansowych doprowadzając np. do prywatyzacji placówek zdrowotnych. Problemem jest bowiem ilość pieniędzy w systemie przeznaczonym na ten cel, a nie struktura własności. Sprywatyzowanym szpitalom wcale nie wiedzie się lepiej pod względem finansowym. Przykładem jest Wojewódzki Szpital Specjalistyczny na Józefowie w Radomiu przekształcony w spółkę przez Zarząd Województwa Mazowieckiego. Na zdrowiu nie można wyłącznie zarabiać, o czym wydają się nie pamiętać decydenci w Warszawie. Szpital to nie fabryka.

2. Tak dla zwiększenia finansowania usług medycznych

Każdy Polak wie, jak wygląda krajowy system opieki zdrowotnej. Tym, co najbardziej doskwiera Polakom jest niska dostępność usług medycznych. Niewydolny system finansowania świadczeń medycznych jest bezpośrednią przyczyną „kilometrowych” kolejek do lekarzy specjalistów. Narodowy Fundusz Zdrowia reglamentuje szpitalom pieniądze na leczenie i z roku na rok bezczelnie zmniejsza ich ilość! Należy więc stanowczo zmienić politykę państwa w zakresie finansowania usług medycznych. Należy dofinansować powiatowe szpitale i zwiększyć ilość środków na leczenie. To poprawi dostępność usług medycznych.

3. Państwo musi wreszcie zatroszczyć się o słabszych.

Program prozdrowotny Prawa i Sprawiedliwości skupia się nie tylko na sposobie finansowania służby zdrowia, ale również wskazuje na konieczność zwrócenia baczniejszej uwagi na zdrowie dzieci i osób starszych. Należy przeciwdziałać negatywnym trendom i sytuacji zdrowotnej Polaków. Jako społeczeństwo niestety starzejemy się, a to pociąga za sobą konieczność lepszej i szerszej opieki medycznej dla osób starszych. Podstawą sprawie działającego systemu musi być lekarz pierwszego kontaktu, lub lekarz rodzinny. Należy również otoczyć lepszą opieką medyczną najmłodszych. Przywrócenie opieki medycznej w szkołach, w tym stomatologii, jest jednym z głównych spraw do załatwienia przez administrację państwową.