Praca

Praca powołaniem każdego człowieka

edukacja1. Edukacja drogą do dobrej pracy

Praca jest ważna dla każdego człowieka. Zadaniem państwa jest zaś stwarzać jak najlepsze warunki w tym zakresie. Niewątpliwie w odnalezieniu się na rynku pracy pomaga dobra edukacja. Państwo powinno zadbać więc o jak najlepsze kształcenie młodych ludzi będące odpowiedzią na faktyczne potrzeby lokalnego rynku. Istotą jest taka edukacja, która pozwoli znaleźć pracę, a nie sama nauka dla nauki.

2. Lokalne programy stażowe możliwością znalezienia pierwszej pracy.

Państwo ma większe możliwości oddziaływania na rynek pracy jak samorząd. Konieczne jest więc stworzenie warunków i zachęt do częstszego podejmowania działalności gospodarczej. Takie zadanie będzie spełniał postulowany przez Prawo i Sprawiedliwość Narodowy Program Zatrudnienia. Jestem pewien, że wspomniany Program może przybrać na szczeblu samorządu formę np. lokalnych programów stażowych. Młodzi ludzie często mają problem z pierwszą pracą, brakiem doświadczenia i praktyką w wybranym zawodzie. Takie działanie na pewno pomogłoby im w odnalezieniu się na rynku pracy. W obecnej perspektywie unijnej 2014 – 2020 bardzo mocno wspierane są projekty, których zadaniem jest walka z bezrobociem i problemami rynku pracy. Należy to odpowiednio wykorzystać. Będzie to dodatkowym źródłem pozyskania finansowania walki z bezrobociem dla gmin miejskich i wiejskich.