Infrastruktura

Infrastruktura - czynnik rozwoju każdej gminy.

infrastruktura1. Państwo widzące problemy infrastrukturalne Ziemi Radomskiej utrudniające jej rozwój.

Jeżeli mówimy o rozwoju gospodarczym kraju nie można uciec od tematu infrastruktury, która napędza całą polską gospodarkę. Mam na myśli rozwój infrastruktury zarówno na szczeblu centralnym, jak i samorządowym: budowy i remonty dróg, sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, energetycznych, gazowych, rozbudowę infrastruktury medycznej, edukacyjnej, inwestowanie w kolei czy… lotnisko!

Niewątpliwie najważniejszymi dla rozwoju całej Ziemi Radomskiej inwestycjami są obiecywane przez administrację rządową od 8 lat:
- budowa linii kolejowej Radom – Warszawa,
- budowa drogi ekspresowej Łódź- Radom – Lublin czyli S12
- budowa obwodnicy zachodniej Radomia w ciągu trasy S7.

Rządzący państwem od 8 lat dużo opowiadają w mediach na ten temat. Czas to wreszcie zrobić.