Edukacja

Edukacja – najważniejszy fundament każdej pracy.

edukacja1. Państwo odpowiednio finansujące samorządową oświatę.

Samorządy zmuszane są do szukania oszczędności tam, gdzie szukać nie powinny. To wychowanie naszych dzieci, dobra nauka i zawód. To wreszcie praca, najlepiej zgodna z naszym wykształceniem. Dziś często spotykamy się z problemem zamykania szkół na poziomie samorządów. Zmusza ich do tego często polityka państwa, gdyż znaczna większość ich problemów związana jest z brakiem odpowiedniego finansowania ze strony państwa. Należy pomóc mniejszym samorządom, w tym gminom wiejskim, w zakresie kosztów ponoszonych na utrzymanie szkół. To niezwykle ważne, gdyż szkoły w mniejszych społecznościach stanowią nieraz jedyny ośrodek nie tylko edukacji, ale i kultury.

2. Edukacja techniczna to konieczność i szansa.

Nie mniej ważne z zakresie polityki oświatowej państwa jest właściwe podejście do potrzeb rynku pracy i wyzwań cywilizacyjnych. Zgodnie z aktualnym programem PiS obecny system oświaty się nie sprawdza i dlatego należy zmienić podejście do programów nauczania, także w przedszkolach. Należy zatem powiązać edukację z rynkiem pracy, w tym podjąć zabiegi o współpracę z przedsiębiorcami i odpowiadanie na ich potrzeby. To realna walka z bezrobociem. W systemie kształcenia należy postawić na edukację techniczną. W Radomiu o tym mówimy od dawna i działamy. To zaczyna przynosić efekty.